בחזרה לגן עדן

Fri Nov 6 00:00:00 UTC+0200 20091.   ?
2.   מתפלל
      1.
      2.   (מפסיק)
1.   כן, (מחייך) לא אמרו לך שאני בא?
התפללתי, חשבתי שאתה חלום כי שום תפילה שלי לא נענתה בעבר.
כן? מה שבטוח זה שאני לא חלום, תאמין לי (צוחק)
טוב לראות אותך.
טוב לראות אותך, גם אותך!
מה קורה אח שלי?
עכשיו יותר טוב. (מתרגש)
זה טוב זה טוב. (צוחק)
מה שלומך?
1.    אני בסדר.
2.    אתה נראה טוב, יופי, יופי. (צוחק) אחי.
1.    שגעון, איך הולך עד עכשיו?
2.     אולי אתה צמא? תה אני יכול להכין לך קצת תה.
1.     כן בסדר.
2.     רוצה תה? בוא נשתה תה.
1.     אוקי
2.     הוא לא חם או משהו.
1.     זה בסדר.
2.     כן? לא, לא קר לך או משהו. נכון?
1.     לא, לא קר לי.
2.     לא?
1.     אה, גם יוני בא לבקר אותך הוא כאן בחוץ.
2.     אתה רואה? הם לקחו לי את השמיכה.
        כי הם פחדו שאני .. אקרע אותה לרצועות ואתלה את עצמי
כן.
כן (משתעל).
תודה אחי, התה טעים.
אני יודע למה יוני לא נכנס. כי ... כי אין כאן אלוהים.      
הם מרשים רק מבקר אחד ____.
אתה מבין בגלל זה אני מתפלל עכשיו____ כי שם בחוץ .. אין ... אין צורך בתפילות, איפה ש ... איפה שאלוהים נמצא, חשים בידו, אתה יודע.. קולו נשמע, חסדו ברור! אבל כאן בפנים ... בהחלט יש צורך .. בתפילה, כדי .. כדי להתחנן, לבקש לשיר לבקש סימן בדיוק כמו ש .. אתה יודע איך שהקול שלך נשמע כל כך יפה .. במקלחת, כי .. כי אין שם שום דבר אחר. כי הוא מהדהד מהקירות ונשמע כל כך יפה. לכן התפילה נשמעת כאן כל כך מושלמת. כי זה כל כך ריק, כי זה ריק לחלוטין. כי זה .. כי זה כל כך חסר אלוהים. זה כל כך ריק ..! מכל דבר..! וגם ... אתה, אתה יודע איך אני יודע? רוצה לדעת איך אני יודע? אני יודע כי אני שואל את עצמי .. האם אני הייתי חוזר למענך ולמען יוני לכאן, והתשובה היחידה היא ... חסרת אלוהים ... ריקה .. כולה רוע ... היא לא! (בוכה) אני מצטער שלא הייתי חוזר אני מצטער ...
ידעתי שתחזור! .. גם אם אתה לא ידעת.

חזור...